تاريخچه فعاليت

 

صندوق سرمايه گذاري مشترك نوین پایدار كه صندوقي با سرمايه باز در اندازه كوچك محسوب مي شود، در تاريخ 26/12/1388 تحت شماره 10771 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسيده است. هدف از تشكيل اين صندوق، جمع آوري سرمايه از سرمايه گذاران و تشكيل سبدي از دارايي هاي مالي و مديريت اين سبد است. با توجه به پذيرش ريسك مورد قبول، تلاش مي شود بيشترين بازدهي ممكن نصيب سرمايه گذاران گردد. براي نيل به اين هدف، صندوق در سپرده هاي بانكي و كليه اوراق بهادار داراي مجوز انتشار از دولت يا بانك مركزي و يا سبا سرمايه گذاري مي نمايد. عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه است. فعالیت این صندوق تحت نظارت سبا انجام شده و متولی صندوق نیز به طور مستمر فعالیت آن را زیر نظر دارد. مدیریت دارایی های صندوق که عمدتاً شامل سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس می شود، توسط مدیر سرمایه گذاری صندوق صورت می گیرد. سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند. صدور واحد سرمایه گذاری و ابطال آنها بر اساس ارزش خالص دارایی های روز بعد از ارایه درخواست صورت می گیرد. ضامن صندوق پرداخت وجوه سرمایه گذران حداکثر ٧ روز پس از ارایه درخواست ابطال را ضمانت کرده است. علاقمندان برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد الزامات فعالیت صندوق میتوانند اساسنامه و امیدنامه صندوق را مطالعه کنند. مدت فعاليت صندوق به موجب ماده (5) اساسنامه، 4 سال است. مركز اصلي صندوق در تهران، بلوار آفریقا ، خيابان گل آذین ، پلاک23 واقع شده و صندوق داراي يک شعبه است.

اطلاع رساني

كليه اطلاعات مرتبط با فعاليت صندوق نوین پایدار مطابق با ماده 54 اساسنامه در تارنماي صندوق به آدرس
www.novinfunds.com
درج گرديده است.

اركان صندوق سرمايه گذاري

صندوق سرمايه گذاري مشترك نوین پایدار كه از اين به بعد صندوق ناميده مي شود از اركان زير تشكيل شده است: مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهاي سرمايه گذاري ممتاز تشكيل مي شود. دارندگان واحدهاي سرمايه گذاري ممتاز به شرطي كه حداقل 5 درصد از كل واحدهاي ممتاز را دراختيار داشته باشند، از حق رأي در مجمع برخوردارند. در تاريخ ترازنامه دارندگان واحدهاي سرمايه گذاري ممتازي كه داراي حق رأي بوده اند شامل اشخاص زير است:
رديف
نام دارندگان واحدهاي ممتاز
تعداد واحدهاي ممتاز تحت تملك
درصد واحدهاي تحت تملك
1
شرکت کارگزاری تامین سرمایه نوین
990
99
2
تامین سرمایه نوین
10
1
جمع
-
1000
100
مدير صندوق شركت كارگزاري تامین سرمایه نوین است كه در تاريخ 07/08/1384 به شماره ثبت 18273 نزد مرجع ثبت شركت هاي شهرستان شیراز به ثبت رسيده است. نشاني ضامن عبارت است از تهران، بلوار آفریقا ، خيابان گل آذین ، پلاک23 .
متولي صندوق شرکت سبدگردان کاریزما است كه در تاريخ 04/02/1390 به شماره ثبت 18273 نزد مرجع ثبت شركت هاي شهرستان تهران به ثبت رسيده است. نشاني متولي عبارت است از تهران، خيابان شهید بهشتی، بین بخارست و خالد اسلامبولی ،شماره 283 ، ساختمان نگین آزادی ، طبقه چهارم.
ضامن صندوق شركت كارگزاري تامین سرمایه نوین است كه در تاريخ 07/08/1384 به شماره ثبت 18273 نزد مرجع ثبت شركت هاي شهرستان شیراز به ثبت رسيده است. نشاني ضامن عبارت است از تهران، ، بلوار آفریقا ، خيابان گل آذین ، پلاک23 .
حسابرس صندوق مؤسسه حسابرسي هدف همکاران است كه در تاريخ شهريور ماه 19/02/1390 به شماره ثبت 27422 نزد مرجع ثبت شركت هاي شهرستان تهران به ثبت رسيده است. نشاني حسابرس عبارتست از تهران، خيابان سئول، بالاتر از نیایش، خیابان دوم شرقی ، پلاک یک ، طبقه دوم.