ورود به سیستم کارگزاری تامین سرمایه نوین login

پروفایل کاربری

کاربر:

تغییر رمز عبور

لیست درخواست‌های منشماره زمان نوع شعبه مبداء وضعيت سطر

  لیست گردش‌های حساب من  تاريخ شرح بدهکار بستانکار مانده شعبه

   وضعیت سهام   مشتری مانده اول فی‌اول اوراق ق‌ت‌اول دوره سود و زیان س‌ن‌اول دوره افزایش سرمایه پذیره نویسی انصراف از پذیره خرید دوره فی ق‌ت دوره فروش دوره س‌تحقق يافته مانده مانده قبل قیمت روز ارزش سود تحقق نیافته سود کل سود نقدی بازه TWR

    وضعیت دارایی

    نام دارایی مانده تعدادي بهای روز ارزش روز سود نقدی مانده نزد شرکت جمع

     وضعیت لحظه‌ای پرتفوی

     نام دارایی مانده تعدادي پایانی آخرین معامله بهترین خریدار بهترین عرضه آستانه

     لیست درخواست‌های وجه من

     شماره درخواست تاریخ درخواست تاریخ پرداخت تعداد درخواستی حساب بانکی شماره حساب وضعیت

      لیست پرداختهای الکترونیکی من

      شماره مبلغ نام بانک تاریخ نوع وضعیت شماره مرجع

       پرداخت الکترونیکی لیست پرداخت‌های الکترونیکی
       درخواست خرید یا فروش لیست درخواست‌ها

       دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
       دی ان ان