قدم اول: ثبت اطلاعات هویتی در سامانه سجام و احراز هویت، این کار هم به صورت حضوری و هم به صورت غیر حضوری می‌توانید انجام دهید. بهتر است برای اینکه در دفاتر پیشخوان یا کارگزاری‌ها کمتر منتظر بمانید، از روش غیرحضوری برای ثبت نام در سامانه سجام به نشانیsejam.ir استفاده کنید. برای این کار باید اطلاعات خودتان را به طور کامل در سامانه سجام وارد کنید. وقتی کد ۱۰ رقمی ثبت نام در سامانه سجام برای شما ارسال شد، می توانید از طریق لینک زیر برای احراز هویت غیر حضوری اقدام کنید.

( سامانه احراز هویت الکترونیکی سجام کارگزاری تامین سرمایه نوین)

قدوم دوم: ثبت نام در کارگزاری‌ و شروع معاملات با استفاده از خدمات کارگزاری‌ها؛ یعد از احراز هویت شما این امکان رو دارید هم به صورت حضوری و هم لینک زیر در کارگزاری اقتصاد نوین کد یورسی خودتان را دریافت کنید و اقدام به معامله سهام کنید.

(سامانه یکپارچه ثبت نام غیرحضوری)