قرارداد آتی

قرارداد آتی

توافقنامه ای است مبتنی بر خرید یا فروش دارایی مشخص در زمان معین در آینده، با قیمت مشخص. در این قرارداد خریدار متعهد می گردد کالای مورد نظر را در تاریخ تعیین شده تحویل گرفته و مبلغ مشخصی را بابت هر واحد از آن پرداخت نماید و فروشنده نیز متعهد میگردد درتاریخ موردنظر درازای دریافت وجه مشخصی کالای مورد نظر را تحویل نماید. برای جلوگیری از امتناع طرفین از انجام قرارداد، طرفین به صورت شرط ضمن عقد متعهد می شوند مبلغی را به عنوان وجه تضمین نزد اتاق پایاپای بگذارند و متعهد می شوند متناسب با تغییرات قیمت آتی، وجه تضمین را تعدیل کنند و اتاق پایاپای از طرف آنان وکالت دارد متناسب با تغییرات قیمت، بخشی از وجه تضمین هریک از طرفین را به عنوان اباحه تصرف در اختیار دیگری قرار دهد و او حق استفاده از آن را خواهد داشت تا در سررسید باهم تسویه کنند. هم اکنون زعفران رشته ای بریده ممتاز نگین ،زعفران رشته ای پوشال درجه یک ، زیره سبز و پسته فندقی داراییهای پایه پذیرفته شده به عنوان دارایی پایه قراردادهای آتی بورس کالا می باشد.

مهمترین مزایای قراردادهای آتی

  • پوشش ریسک ، هزینه اندک معاملات ، نقد شوندگی بالا ، معافیت مالیاتی

گواهی سپرده کالایی

گواهی سپرده کالایی اوراق بهاداری است که نشان دهنده مالکیت دارنده ی آن بر مقدار معینی کالاست و پشتوانه آن قبض انبار استانداری است که توسط انبارهای موردتایید بورس صادر می گردد از کاربردهای مهم قبوض انبار در تامین مالی، ابزار تحویل در قراردهای آتی می باشد.

تمام اشخاص حقیقی و حقوقی که کد معاملات اوراق بهادار دارند، می‌توانند اقدام به معامله گواهی سپرده کالایی هر کالایی نمایند. برای تحویل گرفتن کالا از انبار ( در صورت داشتن گواهی سپرده در کد بورسی و پرتفوی سپرده گذاری ) باید مدارک لازم شامل معرفی نامه برای انبار از کارگزاری دریافت شود و با ارائه مدارک به انبار و واریز هزینه های انباردار کالا به خریدار تحویل داده می شود.در حال حاضرگواهی سپرده های سکه طلا ، زعفران نگین و پوشال ، زیره سبز ،پسته و اخیرا کشمش در بورس کالا معامله میشود .

اختیار معامله (Option)

اوراق بهاداری است که به موجب آن فروشنده اوراق متعهد می شود در صورت درخواست خریدار، تعداد مشخصی از دارایی پایه را به قیمت اعمال ( قیمتی که هنگام بستن قرارداد تعیین شده است) معامله کند. خریدار اوراق می تواند در زمان یا زمان های معینی در آینده طبق قرارداد، معامله را انجام دهد. فروشنده ی اوراق اختیار معامله در قبال این تعهد، مبلغ معینی از خریدار اوراق دریافت می کند. برای جلوگیری از امتناع فروشنده اوراق از انجام قرارداد، فروشنده ضمن عقد قرارداد متعهد می شود مبلغی را به عنوان وجه تضمین نزد کارگزار بورس یا اتاق پایاپای قرار دهد و متناسب با تغییرات قیمت اوراق اختیار معامله، آن را تعدیل کند. هر یک از خریدار و فروشنده می توانند در مقابل مبلغی معین، اختیار یا تعهد خود را به شخص ثالثی واگذار کنندکه وی جایگزین آنها خواهد بود.

 از مزایای قراردادهای اختیار معامله اهرمی بودن، کاهش ریسک سرمایه گذاری، متنوع سازی سبد سرمایه گذاری می باشد.


نوعی از صندوق های سرمایه گذاری می باشند که در کالاهای خاص سرمایه گذاری می کنند . سرمایه گذاری در این صندوق ها امکان بهره بردن از بازدهی همانند یک دارایی یا شاخص خاص را فراهم میکند. در حال حاضر چهار صندوق کالایی با دارایی پایه راه اندازی شده است و همانند سهام بصورت سیستم عرضه و تقاضا قابل معامله می باشند نمادهای این صندوق ها شامل طلا، عیار، گوهر و زر می باشد و از ساعات 12:30 الی 15:00 قابلیت معامله دارد. وجود بازار ثانویه شفاف، داشتن پشتوانه قوی، امکان جذب سرمایه های خرد و نیز کاهش هزینه ها از مزایای سرمایه گذاری در این صندوق ها می باشد.

صندوق های
کالایی

جدول کارمزدها

کارمزد معاملات آتی ( بر اساس ارزش قرارداد )

نام کالا

نوع تعهد

کارگزار

بورس کالا

حق نظارت

جمع

زعفران(پوشال و نگین ) و زیره سبز

خرید یا فروش

0.0004

0.0002

0.00008

0.00068

پسته

0.0004

0.0002

0

0.00068


کارمزد تسویه و تحویل 0.0014 ارزش قرارداد با آخرین قیمت تسویه


کارمزد معاملات آپشن( بر اساس ارزش قرارداد )

نام کالا

نوع تعهد

کارگزار

بورس کالا

حق نظارت

جمع

سکه طلا

خرید یا فروش

0.0008

0.0004

0.00016

0.00136

زعفران

0.0008

0

0

0.00008


کارمزد تسویه و تحویل 0.0014 ارش بازار دارایی پایه در هر سر رسید


کارمزد معاملات واحد های سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذای قابل معامله 

شرح کارمزد

خرید یا فروش

جمع

حداکثر کارمزد

جمع

کارگزاران

0.0075

0.0015

100

200

بورس کالا

0.0002

0.0004

50

100

سپرده گذاری

0.000125

0.00025

50

100

مدیریت فناوری

0.000075

0.00015

50

100

جمع کل

0.00115

0.0023

کارمزد به میلیون ریال


کارمزد معاملات گواهی سپرده کالایی به جز سکه طلا

شرح کارمزد

خرید یا فروش

جمع

حداکثر کارمزد

جمع

کارگزاران

0.0015

0.003

100

200

بورس کالا

0.0004

0.0008

100

200

سپرده گذاری

0.00025

0.0005

100

200

مدیریت فناوری

0.00015

0.0003

100

200

حق نظارت سازمان

0.0001

0.0002

50

100

جمع کل

0.00115

0.0023

کارمزد به میلیون ریال


 

کارمزد معاملات گواهی سپرده کالایی سکه طلا

شرح کارمزد

خرید یا فروش

جمع

حداکثر کارمزد

جمع

کارگزاران

0.00075

0.0015

100

200

بورس کالا

0.0002

0.0004

50

100

سپرده گذاری

0.000125

0.00025

50

100

مدیریت فناوری

0.00075

0.00015

50

100

حق نظارت سازمان

0.0001

0.0002

50

100

جمع کل

0.00125

0.0025

کارمزد به میلیون ریال


مراجعه مشتری دارای کد بورسی به کارگزار با در دست داشتن اصل کارت ملی و شناسنامه جهت تکمیل فرم ها و یا دانلود فرمها از سایت وتکمیل و ارسال از طریق پست به همراه گواهی امضا تایید شده در دفتر اسناد رسمی

افتتاح حساب در اختیار بورس در یکی از بانک های سامان یا ملت به همراه معرفی نامه از کارگزاری

تکمیل فرم های مربوطه در کارگزاری یا ارسال شده توسط مشتری

پاسخ به سوالات مربوط به احراز صلاحیت معاملات آتی

ارسال مدارک و فرمهای مشتری به بورس کالا توسط کارگزاری

صدور کد معاملاتی قراردادهای مشتقه توسط بورس کالا

تماس مشتری با کارگزاری و آگاهی از کد معاملاتی خود

پس از تکمیل مراحل صدور کد

مراجعه مشتری به کارگزاری

تکمیل فرم درخواست اخذ مجوز دسترسی به سامانه معاملات برخط

ارائه اصل مدرک هویتی

ارزیابی صلاحیت حرفه ای مشتری توسط کارگزاری

عقد قرارداد استفاده از خدمات عضو جهت انجام معاملات برخط کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا بین شرکت کارگزاری و مشتری

صدور نام کاربری و رمز عبور جهت دسترسی به سامانه معاملات برخط قراردادهای آتی توسط کارگزاری برای مشتری

مشتری دارای کد بورسی با در دست داشتن مدارک هویتی به یکی از شعب کارگزاری مراجعه میکند

الف) مدارک لازم برای اشخاص حقیقی :

اصل و تصویر از تمام صفحات شناسنامه

اصل و تصویر از پشت و روی کارت ملی

دریافت معرفی نامه از کارگزاری و مراجعه به بانک جهت افتتاح حساب عملیاتی

اعلام شماره حساب در اختیاربورس به کارگزاری


حساب در اختیار : حسابی است به نام مشتری که فقط بورس کالا اجازه برداشت از آنرا دارد و این حساب تنها برای انجام معاملات مشتقه بورس کالا مورد استفاده قرار میگیرد و پس از هر روز معاملاتی وجه آزاد موجود در این حساب به درخواست مشتری امکان انتقال به حساب شخصی مشتری توسط بورس کالا امکان پذیر است .


ب) مدارک لازم برای اشخاص حقوقی :

تصویر آگهی تاسیس

تصویر روزنامه رسمی آگهی آخرین تغییرات

تصویر اساسنامه

سرمایه ثبتی شرکت (مندرج در روزنامه رسمی)

مدارک ثبت شرکت

کد اقتصادی و اظهارنامه مالیاتی

صورت‌های مالی آخرین دوره‌ شرکت به همراه گزارش حسابرس رسمی و بازرس قانونی

معرفی صاحبان امضای مجاز

کپی شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضای مجازو کلیه اعضای هیئت مدیره

امضای اقرارنامه و بیانیه ریسک

معرفی نماینده شرکت جهت پیگیری و انجام امور مربوطه

تکمیل فرم احراز هویت نماینده شرکت

دریافت نامه معرفی به بانک از کارگزاری و مراجعه به بانک به منظور افتتاح حساب در اختیار بورس

اعلام شماره حساب در اختیار بورس به کارگزاری

برای انجام معاملات مشتقه ابتدا به میزان وجه تضمین مورد نیاز بایستی حساب عملیاتی شارژ شود و سپس میتوان بسته به تحلیل صعودی و یا نزولی بودن بازار اقدام به اخذ موقعیت تعهدی خرید یا فروش نمود .

این موقعیت ها به تعداد نا محدود با توجه به میزان موجودی حساب در اختیار ومحدویت تعداد موقعیت، امکان باز و بسته شدن (اف ست ) دارند. پس از پایان معاملات ، تسویه حسابها به صورت روزانه انجام شده و سود وزیان مشتریان به حساب آنها منظور میشود.

مشتریانی که قبلا کد آتی داشته باشند و قصد انتقال به کارگزاری تامین سرمایه را دارند ، کد جدیدی صادر نمیشود و لازم است فرم انتقال کد را دریافت کرده و قسمت مربوط به مشتری و کارگزار مبدا مهر و امضا مجاز شود و به کارگزاری مقصد ( تامین سرمایه نوین ) تحویل گردد .

این فرم توسط کارگزاری مقصد مهر و امضا شده و به بورس کالا جهت انتقال کد معاملاتی ارسال میگردد و پس از انتقال توسط بورس کالا ، مشتری امکان انجام معاملات را در کارگزاری مقصد را خواهد داشت .

ارتباط با ما

تلفن : 8-86791157 -021 |ایمیل : Novinati@gmail.com